Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. U mag natuurlijk altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. U komt direct bij degene terecht die gespecialiseerd is in bewegen en kunt daardoor sneller beginnen met werken aan uw herstel.

Er zijn enkele gevallen waarbij wel een verwijzing nodig is. Dat mag ook een verwijzing van een specialist zijn.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Het gaat om:
– behandeling aan huis
– behandeling van kinderen
– behandeling na een trauma
– behandeling bij een chronisch ziekte.

De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg en zal daarom ook door de fysiotherapeut op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Tenzij u dat niet wilt.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat vastgesteld wordt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Als dat niet zo is, wordt u doorgestuurd naar bijvoorbeeld de huisarts.
In alle andere gevallen gaan wij in overleg met u aan de slag.

Of u verzekerd bent voor een behandeling hangt af van de polisvoorwaarden van uw verzekering. Bij twijfel kunt u altijd met ons overleggen.