Klachtenregeling

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling. Of dat u ontevreden bent over de manier waarop wij met u omgaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Wij leren ervan en zullen er alles aan doen de klacht in de toekomst te voorkomen.

Het is het prettigst als u de klacht bespreekt met uw eigen fysiotherapeut. Wij kunnen ons voorstellen dat u dat moeilijk vindt, maar vragen u het toch te doen. Zodat wij samen kunnen werken aan een goede kwaliteit. Als u het prettig vindt iemand mee te nemen naar het gesprek, dan is dat wat ons betreft geen probleem.
Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisaties zoals Zorgbelang.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: de Klachtencommissie van de KNFG of het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Uw klacht wordt behandeld door een onafhankelijke commissie. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.