Huisreglement

Dit reglement wordt aan iedere patiënt overhandigd. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder behandeling bent.

Uw toestemming
Bij het aangaan van een behandelovereenkomst gaan wij ervan uit dat de patiënt toestemming geeft om:
• Gedurende de looptijd van het traject vrijwillig (digitale) vragenlijsten door te nemen en onderzoek uit te laten voeren door de therapeuten van de praktijk.
• Uitvoering te geven aan het behandelplan zoals besproken met de therapeut.
• Gedurende de looptijd van het traject, indien nodig, relevante medische gegevens op te (laten) vragen en rapportages te sturen naar huisarts, arbo-arts, en/of specialist.

Verzekering en vergoedingen
• U wordt verzocht uw actuele zorgverzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Controleer welke aanvullende polis u hebt en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. De praktijk heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Voor niet verzekerde zorg vindt u onze tarievenlijst en betalingsvoorwaarden in de wachtkamer en op de website.

Wet en regelgeving
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder als het gaat om:
• Kwaliteit dienstverlening: Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register Fysiotherapie en in het BIG-register. We werken volgens de modelregeling fysiotherapeut-patiënt. Deze kunt u op onze website en in de wachtkamer vinden. Om de kwaliteit van onze praktijk te verbeteren worden patiëntendossiers incidenteel beoordeeld door derden. Dit kunnen interne of externe deskundigen zijn. Deze personen zijn allen gebonden aan de privacywetgeving. Als u hiertegen bezwaar heeft, verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken.
• Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure, meer informatie hierover vindt u op onze website en in de wachtkamer. U kunt een klacht melden bij één van onze medewerkers.
• Privacy: Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uw fysiotherapeut heeft beroepsgeheim zodat u er van uit kan gaan dat er vertrouwelijk met uw gegevens wordt om gegaan. Wij zullen uw privacy zoveel mogelijk respecteren. Van elke patiënt houden wij een dossier bij. U hebt het recht uw dossier in te zien. Het dossier blijft altijd in het bezit van de fysiotherapeut, maar desgewenst kunt u tegen een vergoeding een kopie krijgen van uw dossier of van een gedeelte daarvan.

Hygiëne
• U wordt, vanuit oogpunt van hygiëne, verzocht een eigen (grote) handdoek mee te nemen om op te liggen of zitten.
• U wordt verzocht in de oefenzaal geen gewone (buiten)schoenen te dragen. Wij adviseren u binnensportschoenen mee te brengen of andere makkelijk zittende schoenen die niet buiten worden gedragen. (Dit geldt niet voor mensen met aangemeten orthopedische schoenen)

Aansprakelijkheid
• De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.
• Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.
• De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, een ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

Afspraak afzeggen of wijzigen
• Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak minstens 24 uur voor de behandeltijd telefonisch of via e-mail af te zeggen. Als de afspraak niet tijdig wordt afgezegd behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.
• Let op: Indien u een afspraak afzegt via e-mail dan is deze pas definitief geannuleerd als u van ons een bevestiging heeft ontvangen.

Openingstijden en bereikbaarheid
• De openingstijden van de praktijk zijn van maandag t/m donderdag van 8.00-20.00 uur, vrijdag van 8.00-18.00 uur en zaterdag van 8.00-12.00.
• Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden op 030-6044462. Het kan voorkomen dat de therapeuten de telefoon niet direct kunnen beantwoorden omdat zij bezig zijn met een andere patiënt. In dit geval en buiten openingstijden maken wij gebruik van een antwoordapparaat. Als u een bericht inspreekt proberen wij u zo spoedig mogelijk terug te bellen.
• U kunt ons berichten sturen via e-mail naar info@fysiotherapiedukatenburg.nl. Wij proberen altijd zo snel mogelijk te reageren op uw bericht.
• De praktijk streeft ernaar dat binnen 3 werkdagen na aanmelding het eerste consult kan plaatsvinden maar hanteert zo nodig een wachtlijst. U wordt daarvan direct op de hoogte gesteld en er wordt u eventueel een alternatief adres aangeboden van een van de praktijken waar wij mee samenwerken.

Kwaliteit
• Wij streven voortdurend naar een zo goed mogelijke kwaliteit. Daarom vragen wij uw toestemming voor deelname aan de CQ-index. U ontvangt dan na afloop van het behandeltraject een e-mail van Qualizorg met het verzoek een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen met onze praktijk. Tevens kunnen wij uw toestemming vragen voor het versturen van een aantal gegevens uit het patiëntendossier naar de Landelijke Database Fysiotherapie. Uiteraard wordt hierbij uw privacy gewaarborgd en zijn deze gegevens niet te herleiden tot een persoon. Meer informatie hierover vindt u in de wachtkamer en op onze website.